Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. DEFINICJE.

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony prywatności Osób.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Osoby za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, przez Administratora.
 3. Słownik pojęć:

1)   Administrator – Centrum Hurtowe Pasz Mirosław Bąk Sławomir Wojtylak spółka jawna z siedzibą w Mogilnie przy ulicy Kościuszki 38B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285888, NIP: 557-162-52-91, REGON: 093201536, e-mail:kontakt@psianatura.com.pl, nr telefonu: (52) 5699033, (52) 5699032, 782-522-562.

2)   Sklep – serwis internetowy należący do Administratora, dostępny w domenie: www.psianatura.com.pl, za pośrednictwem którego Osoba może składać Zamówienia.

3)   Osoba – osoba fizyczna albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, składająca zamówienie w Sklepie, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

4)   Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Osoba uzyskuje dostęp do Sklepu.

5)   Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Osoba korzysta ze stron internetowych Sklepu.

6)   Regulamin – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PSIANATURA.COM.PL. Aktualny Regulamin dostępny jest dla wszystkich Osób w wersji elektronicznej na stronie Sklepu (w zakładce „Regulamin”). W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu.

 

II. DANE OSOBOWE.

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator gromadzi następujące dane osobowe Osób za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji (za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie) celem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów, w tym składania Zamówień oraz dostarczenia Towarów, zgodnie z Regulaminem:

1)       nazwisko i imię,

2)       adres zamieszkania,

3)       adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

4)       adres poczty elektronicznej,

5)       numer telefonu,

6)       oznaczenie rachunku bankowego,

7)       NIP

8)       login

 1. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w Sklepie (zawarcia umowy sprzedaży Towarów). Składając Zamówienia (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Osoba wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu, o którym mowa powyżej.
 2. Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje w celach marketingowych dotyczących m.in. przysyłania informacji o Towarach, aktualnych ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. Na otrzymywanie tych informacji drogą elektroniczną Osoba musi wyrazić zgodę np. przy rejestracji w Sklepie. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz w celach statystycznych.
 3. Osobom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Realizacja tego uprawnienia możliwa jest za pomocą konta Osoby (konta Klienta) lub za pomocą zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: kontakt@psianatura.com.pl
 4. Dane osobowe Osoby znajdujące się w bazie danych Administratora nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towarów. Administrator jest uprawniony do udostępniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 5. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Osobę danych w formularzu zamówienia może on wezwać Osobę do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź ich aktualizacji.

 

III. WYKORZYSTYWANIE COOKIES.

 Czym są pliki „cookies”?

 

Pliki „cookies” to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki „cookies”. W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji.

 

Jakie funkcje pełnią pliki „cookies”?

 

Pliki „cookies” mogą pełnić różne funkcje. Podstawowe z nich to zapamiętywanie preferencji użytkownika i dostosowywanie do nich zawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

 

W jakim celu stosujemy pliki „cookies”?

 

Pliki „cookies” wykorzystywane przez oprogramowanie Sklepicom stosujemy na naszych stronach internetowych w następujących celach:

 

 1. Konfiguracji serwisu - umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.
 2. Uwierzytelniania - umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
 3. Analizy i badania zachowań użytkowników - umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników i poprzez ich analizę ulepszanie i rozwijanie produktów i usług. Zbieranie informacji odbywa się anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników i obejmuje dane na temat ostatnio oglądanych produktów i wzięcia udziału w ankiecie.

 

Jakich plików „cookies” używamy?

 

Na swoich stronach internetowych stosujemy kilka rodzajów plików cookies, które wyróżniamy ze względu na następujące kryteria:

 

 1. Ze względu na czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika – stosujemy zarówno pliki „cookies” umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.
 2. Ze względu na pochodzenie wystawcy – stosujemy zarówno własne pliki „cookies”, jak i pliki „cookies” zewnętrzne, pochodzące od partnerów, z którymi współpracujemy.

Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika – najczęściej stosujemy pliki „cookies” potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na śledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki „cookies“ do śledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika.

Czy używamy plików „cookies” pochodzących od podmiotów trzecich?

 

Stosujemy zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów, z którymi współpracujemy. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:

Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/

Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies

Allegro: http://allegro.pl/country_pages/1/0/cookie_policy.php

 

Jak usunąć lub zablokować pliki „cookies”?

 

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.

 

Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików „cookies” na jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików „cookies” dla poszczególnych przeglądarek: FirefoxGoogle ChromeInternet ExplorerBingSafari.

 

Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie. W szczególności blokada plików „cookies” uniemożliwia logowanie w naszym serwisie lub korzystanie z „Koszyka”.

 

Gromadzenie innych danych

Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików „cookies”. Te dane to przede wszystkim adresy IP, a więc numery przypisane do urządzeń, z których użytkownicy przeglądają treści zamieszczone w naszym serwisie. Przechowujemy także czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki.  Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

 Wykorzystywanie danych


Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

 

Witryna stworzona na platformie